Improvement of hotel business in the market of Ukraine

Тетяна Миколаївна Ефеменко, Надія Олексіївна Гатина

Abstract


This article represents investigate of tourist and hotel branch in Ukraine. Represents general characteristic tourist business on West Ukraine, developed ways of codevelopment advance hotel business on the eve «Euro-2012» on example of hotel «Kharkiv»


Keywords


Tourism, hotel, business, development

References


Бізнес – план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. / С.Ф.Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. – К: КНЕУ, 2009. – 379с.

Бережная И.В., Забродько Г.В. Современные теоретические подходы к экономической оценке природных рекреационных ресурсов // Економіка промисловості. - 2009. - № 4(10). - С. 9-14.

Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 114 с.

Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.

Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року, Київ, 2008.

Дурович А.П. «Маркетинг в туризме», Минск, 2009

Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления, Москва, Финансы и статистика, 2000.

Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред. Т.П. Ю`рєвої. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 672 с.

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації // Навчально-методичний посібник / За ред д.мед.н, проф. В.І. Пономаренка. - К.: Денеб, 2009. - 416 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2014 Тетяна Миколаївна Ефеменко, Надія Олексіївна Гатина

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061